สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   10  
2 Jan 2021   15  
3 Jan 2021   43  
4 Jan 2021   10  
5 Jan 2021   11  
6 Jan 2021   13  
7 Jan 2021   10  
8 Jan 2021   12  
9 Jan 2021   30  
10 Jan 2021   15  
11 Jan 2021   8  
12 Jan 2021   16  
13 Jan 2021   9  
14 Jan 2021   36  
15 Jan 2021   29  
16 Jan 2021   4  
17 Jan 2021   14  
18 Jan 2021   11  
19 Jan 2021   6  
20 Jan 2021   16  
21 Jan 2021   10  
22 Jan 2021   10  
23 Jan 2021   9  
24 Jan 2021   10  
25 Jan 2021   13  
26 Jan 2021   23  
27 Jan 2021   8  
28 Jan 2021   9  
29 Jan 2021   11  
30 Jan 2021   4  
31 Jan 2021   13